Satsa på kvalité - det lönar sig i längden!

En traditionell putsfasad behöver inte åtgärdas oftare än ca vart 30:e år. Förutsättningen är att man väljer rätt material och rätt arbetsutförande, samt ett riktigt utförande och underhåll av tak och vattenavrinning.

Med tanke på denna långa hållbarhet är det viktigt att man också väljer en yttre färgsättning, som passar både huset med dess historia och den omgivande miljön.

Tillsammans med mitt nätverk av konsulter med stor erfarenhet av renovering av byggnaders yttre, kan jag erbjuda alla de konsulttjänster som en fastighetsägare kan behöva i samband med renovering av fasader men även av trapphus: