Under de senaste 15 åren har jag genomfört ca 800 utvändiga färgsättningsuppdrag och ca 30 färgsättningar av trapphus, huvud-saklingen i Stockholm och i Stockholms grannkommuner.
De flesta uppdrag har gällt färgsättning av enskilda flerbostadshus, men jag har också färgsatt villor, skolor, kontorshus, affärs- och industri-byggnader.
Jag har också färgsatt befintliga bostadsområden och gjort färgplaner för nyexploateringsområden.

De senaste åren har flera uppdrag omfattat, förutom färgsättning, även antikvariska utredningar och tekniska beskrivningar för puts- och målningsarbeten samt upphandling och byggledning.

 

Referensobjekt

Karlbergsvägen 41, Vasastaden

Utvändig färgsättning av bostadshus från 1910-talet, material- och arbetsbeskrivning för fasadarbeten, uphandling, byggledning, 2010

Beställare: Brf. Degeln 3

Blommensbergsskolan, Gröndal

Utvändig färgsättning av skola från 1920-talet, 2010

Beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB

Reimersholmsgatan 23-79, Reimersholme

Färgsättning av 18 trapphus i bostadsområde från 1980-talet, 2010

Beställare: HSB brf. Bränneriet

Bäckaskiftsvägen 42-82, Stureby

Utvändig färgsättning av bostadsområde från 1950-talet, 2010

Beställare: Familjebostäder

Danderyds sjukhus

Utvändig färgsättning av gamla personalbyggnader, 2010

Beställare: Locum

Svea Fanfar, Ladugårdsgärdet

Riktlinjer för utvändig färgsättning - del av gestaltningsprogram för nya Musikhögskolan och intilliggande bostadsbebyggelse, 2010

Beställare: Akademiska Hus Stockholm

Vindragarvägen 7-23, 8-12, Reimersholme

Utvändig färgsättning av bostadsområde från 1940-talet, 2009-10

Beställare: HSB brf. Mälaren

Norra Stationsområdet

Riktlinjer för utvändig färgsättning - del av gestaltningsprogram för nyexploateringsområde i Stockhkolms norra innerstad, 2009-10

Beställare: Stockholms Stadsbyggnadskontor

Ynglingagatan 26, Vasastaden

Utvändig färgsättning av bostadshus från 1920-talet, material- och arbetsbeskrivning för fasadarbeten, uphandling, byggledning, 2009

Beställare: Brf. Sländan 11

Frejgatan 73, Vasastaden

Utvändig färgsättning av bostadshus från 1906, material- och arbetsbeskrivning för fasadarbeten, uphandling, byggledning, 2008-09

Beställare: Brf. Flöjtblåsaren 4

Rödabergsgatan 5-9, Falugatan 13-17, Vasastaden

Utvändig färgsättning av kulturhistoriskt värdefulla bostadshus, 2008

Betällare: Birkagårdens Fastighets AB

Svea Artilleri, Valhallavägen 117, Ladugårdsgärdet

Antikvarisk utredning och utvändig färgsättning av kulturhistoriskt värdefulla kasernbyggnader, 2007

Beställare: Vasakronan

Götaforsv. 1-25, 8-34, Skönviksv. 270-272, 271-275, 283-333, Stureby

Färgsättning av fasader och trapphus i bostadsområde från 1950-talet, 2007

Beställare: HSB:s i Stockhkolm brf. Stureby

Ekholmsvägen och Idholmsvägen, Skärholmen

Utvändig färgsättning av bostadsområde från 1960-talet, 2007

Beställare: Svenska Bostäder

Folkungagatan 70, Södermalm

Utvändig färgsättning av bostadshus från 1890-talet, material- och arbetsbeskrivning för puts- och målningsabeten, 2007

Beställare: BÅ Fastighetskonsult AB

Sveavägen 65, Handelshögskolan

Antikvarisk utredning och utvändig färgsättning av kulturhistoriskt värdefull byggnad, material- och arbetsbeskrivning för puts- och målningsabeten, 2007

Beställare: Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan

Järvastaden

Riktlilnjer för utvändig färgsättning, del av gestaltningsprogram för nytt bostadsområde i Solna, 2007

Beställare: Järvastaden AB

Odengatan 104, Vasastaden

Färgsättning av fasader och trapphus. Förfrågningsunderlag för trapphusrenovering, upphandling, byggledning, 2006

Beställare: Fastighets AB GSP

Eva Bonniers gata 7-39, Kata Dalströms gata 1-19, Fruängen

Utvändig färgsättning av bostadsområde från 1950-talet, 2005

Beställare: Riksbyggen

Kv. Ljugspoven, kv. Lövsmygen, Hägerstensvägen,Aspudden

Utvändig färgsättning av två bostadskvarter från 1910- och 20-talet, 2002

Beställare: Brf. Ljungspoven och brf. Lövsmygen

Årsta Centrum

Antikvarisk utredning om invändiga material och kulörer i Årsta Centrums kulturhus, 2005
Program för yttre färgsättning av kulturhistoriskt värdefull miljö, 2002

Beställare: Familjebostäder

Hantverkargatan 45, Landstingshuset

Antikvarisk utredning och yttre färgsättning, 2001

Beställare: Locum/Tyréns Projektledarna

Skeppsbron 34, 36, Gamla Stan

Antikvarisk utredning och utvändig färgsättning byggnader från 1600- och 1700-talet.

Beställare: Nordbanken Fastigheter/Tyréns Projektledarna

Åkerbyvägen 100-394, Täby

Färgsättning av fasader, trapphus och tvättstugor i bostadsområde från 1960-talet, 1997-98

Beställare. Brf. Farmen

Skeppsholmen

Antikvarisk utredning och program för utvändig färgsättning för öns samtliga byggnaders, 1996

Beställare: Statens Fastighetsverk

Norra Real

Antikvarisk utredning och invändig färgsättning av kulturhistoriskt värdefull skolbyggnad, 1992-1995

Beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB