Åke Svedmyr, arkitekt SAR/MSA, född 1948

Åke SvedmyrDrygt 30 års erfarenhet av arbete med färg både i bety­delsen upplevelse (kulör) och material, både teoretiskt och praktiskt. Tillämpning främst inom utvändig byggnadsfärg­sättning, men även när det gäller kulörsortiment, kulör­mätning och kulörtoleranser.

Stor erfarenhet av material och behandlingar inom puts och måleri. Stor erfarenhet av F&U-arbete och undervisning.

Utbildning

1977

Arkitektexamen, KTH

Arkitektur

2002

Teknologie licentiat, KTH

Arkitektur

Yrkesverksamhet

2008 -

Svedmyr Färg- & Fasadkonsult AB

Egen verksamhet, Färgsättning, antikvariska utredningar, puts- och mål­ningsbeskrivningar vid renoveringar av fasader och trapp­hus.

2001 - 2008

Grontmij AB (f.d. Carl Bro AB/Sycon AB/Stockholm Konsult)

Färgsättning, antikvariska utredningar, puts- och mål­ningsbeskrivningar vid renoveringar av fasader och trapp­hus

1996 - 2000

KTH Arkitektur/ Formlära

Doktorand/forskare på deltid

1992 - 2001

Svedmyr Färg&Form

Egen verksamhet, färgsättning, undervisning

1986, 1990 - 1992

Stockholms Stadsbyggnadskontor

Ansvarig för bygglov för yttre färgsättning

1980 - 1990

Skandinaviska Färginstitutet AB

Ansvarig för kursverksamhet, forskning och utveckling

1978 - 1979

Stockholms Stadsbyggnadskontor

Forskningsassistent i projektet "Renoverade putsfasaders ålddrande"

1974 - 1979

KÅHK-arkitekter

Arkitekt

1973 - 1974

Målaremästarnas Riksförening

Utredare (Färgsättning inom byggnadsbranschen)

Publikationer

2010

Byggnadsmåleriets färger

K Fridell Anter, Å Svedmyr, H Wannfors, ARKUS

2003

Färgen på huset

K Fridell Anter, Å Svedmyr, Formas

2002

Den målade fasadytans materialitet avhandling för teknologie licentiatavhandling

Å Svedmyr, Arkitekturskolan, KTH

1995

Färgsystemet NCS - tanke, tillkomst, tillämpning

A Hård, Å Svedmyr, Byggforskningsrådet

1995

Upplevelse av färg och färgsatt miljö

A Hård, R Küller, L Sivik, Å Svedmyr,
Byggforskningsrådet

1992

Färgskalor hos traditionella pigment för utvän­dig målning

K Fridell Anter, Å Svedmyr, ARKUS